Ile informacji związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych dotarło do ciebie pod koniec 2023 roku? Zaniepokoiło cię, że te wypadki dotyczyły przedsiębiorstw i organizacji, w których dane powinny być bezpieczne? A co z Twoją firmą? Czy ona poradzi sobie z atakami hakerów? Jak chronisz się przed ryzykiem?

W tym artykule omówimy zagrożenia, takie jak ataki hakerskie czy wycieki danych, które mogą uderzyć w Twoją firmę. Zobacz, jak skutecznie zabezpieczyć Twoje przedsiębiorstwo i klientów przed wyciekiem danych.

Image

Spis treści:

 1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych — widzisz je u siebie?
 2. Jak Hakerzy doprowadzają do naruszenia ochrony danych osobowych?
 3. Nie dopuść do przypadku wycieku danych osobowych
 4. 4 kroki do zmniejszenia ryzyka wycieku danych
 5. Co możesz jeszcze zrobić, by wyciek danych nie nastąpił w Twojej firmie
 6. Audyt bezpieczeństwa
  Regularne testowanie — Pentesting
 7. Regularne kopie zapasowe
 8. Monitorowanie i reagowanie na incydenty
 9. Edukacja pracowników – szkolenia z cyberbezpieczeństwa
 10. Konsekwencje prawne i finansowe
 11. Kary Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 12. Konsekwencje wpływu wycieku na reputację firmy
 13. Podsumowanie
 14. Wskazówki do wdrażania procedur ochrony danych
 15. Nie jesteś pewien, czy w Twojej firmie istnieje ryzyko wycieku danych?

Zagrożenia dla bezpieczeństwa danych — widzisz je u siebie?

David Kincaid, autor fenomenalnej książki Brand-Driven CEO wskazuje na 4 kluczowe elementy zarządzania firmą w obecnym świecie. Są to: procesy, własność intelektualna, ludzie i partnerstwa. Podczas wycieku danych, wszystkie są zagrożone. Taki wyciek nierzadko jest końcem funkcjonowania biznesu. Szczególnie jeśli Twoja firma opiera się na danych, na przykład prowadzisz e-commerce lub start up. To oczywiste, że dane są dziś najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa i organizacji. Dlatego cyberbezpieczeństwo w firmie musi być priorytetem. Tym bardziej że nie tylko korporacje są narażone na ataki hakerskie, w których wyniku ujawniane są dane osobowe. Małe i średnie przedsiębiorstwa są łatwym celem dla cyberprzestępców.

Trzy główne zagrożenia dla firmy w przypadku wycieku danych osobowych to:

 • kary finansowe,

 • konsekwencje prawne — procesy i pozwy zbiorowe,

 • informacje, które mogą zniszczyć wizerunek firmy.

Image

Jak Hakerzy doprowadzają do naruszenia ochrony danych osobowych?

Te działania prowadzą do nieuprawnionego wykorzystania Twoich danych i mogą spowodować groźne konsekwencje związane z ryzykiem naruszenia praw:

 • Atak phishingowy: próba wyłudzenia informacji poprzez podszywanie się pod wiarygodne źródło. Hakerzy działają za pośrednictwem e-maili, wiadomości tekstowych lub telefonów.

 • Ransomware: to złośliwe oprogramowanie, które szyfruje pliki użytkownika i żąda okupu za ich odszyfrowanie.

 • Ataki DDoS: polegają na przeciążeniu serwera lub sieci, co powoduje jego niedostępność dla użytkowników.

 • Ataki man-in-the-middle: to przechwytywanie i manipulowanie komunikacją pomiędzy dwoma stronami bez ich wiedzy.

 • Naruszenia bezpieczeństwa danych: to nieautoryzowany dostęp do danych, które mogą być przez to wykradzione, uszkodzone lub trwale usunięte.

Czy masz pewność, że Twój system jest na te i inne mniej znane działania hakerów przygotowany? Czy regularnie aktualizujesz systemy bezpieczeństwa? Prowadzisz szkolenia pracowników i stosujesz dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych?

Image

Nie dopuść do przypadku wycieku danych osobowych

Wystarczy jedna luka w zabezpieczeniach, by spowodować ujawnienie danych osobowych. Dlatego warto z wyprzedzeniem zainwestować w środki bezpieczeństwa i przestrzegać najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. W ten sposób nie tylko zapewniasz swojej firmie zgodność obowiązującymi przepisami i regulacjami urzędu ochrony danych osobowych, ale też budujesz wizerunek wiarygodnej firmy w oczach klientów.

4 kroki do zmniejszenia ryzyka wycieku danych

Cztery proste kroki dzięki, którym możesz łatwo zmniejszyć ryzyko naruszenia praw i przechowywanych danych to:

 • Silne hasła

 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe – wymaga potwierdzenia tożsamości w dwóch etapach

 • Szyfrowana komunikacja

 • Regularne aktualizacje oprogramowania – naprawia znane luki w zabezpieczeniach.

Te kroki nie zapewnią Ci jednak pełnej ochrony i pewności, że urząd ochrony danych osobowych nie będzie miał zastrzeżeń do tego, jak dane Twoich klientów są przechowywane. Jeśli chcesz, by wyciek danych nie nastąpił w Twojej firmie, nie wystarczy spełnić wymogi obowiązujących przepisów. Musisz też ciągle monitorować i inwestować w nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz budować kulturę ochrony danych osobowych w całym przedsiębiorstwie.

W tym artykule omówimy zagrożenia, takie jak ataki hakerskie czy wycieki danych, które mogą uderzyć w Twoją firmę. Zobacz, jak skutecznie zabezpieczyć Twoje przedsiębiorstwo i klientów przed wyciekiem danych.

Image

Co możesz jeszcze zrobić, by wyciek danych nie nastąpił w Twojej firmie?

Na pewno zależy Ci, by dobrze przygotować firmę na wypadek ataków, które mogłyby doprowadzić do naruszenia ochrony danych osobowych. W takich wypadkach warto skorzystać z pomocy firm, które specjalizują się w cyberbezpieczeństwie. Szybko mogą przeprowadzić diagnostykę Twoich systemów i wskazać miejsca potencjalnego wycieku danych. Jakie działania warto przeprowadzić w Twojej firmie?

Audyt bezpieczeństwa

Jest to podstawowe działanie, które dokładnie określi poziom cyberbezpieczeństwa w twojej organizacji. To nie tylko ocena stanu aktualnego bezpieczeństwa danych. Audyt pozwala na identyfikację wszystkich potencjalnych zagrożeń i luk w systemach firmy. Ocenia także skuteczność zapobiegania wystąpieniu incydentów.

Przeprowadzenie audytu pozwala sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia i procedury zostały dobrze wdrożone i czy skutecznie blokują wyciek danych. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub luk w systemach audyt rekomenduje działania naprawcze.

Sprawdź ofertę

Regularne testowanie — Pentesting

Oprócz audytów bezpieczeństwa kluczowym sposobem na uniknięcie wycieku danych jest regularne testowanie systemów. Pozwala to na wykrycie potencjalnych słabości lub luk w systemie organizacji. Testy penetracyjne oraz symulacje ataków mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń, a to z kolei daje Ci możliwość wzmocnienia zabezpieczeń.

Pentesting umożliwia przeprowadzenie dogłębnej analizy systemu, odkrycie słabych punktów oraz opracowanie skutecznych strategii obronnych. Przez symulację różnych scenariuszy ataków, zyskasz informacje na temat potencjalnych ryzyk i tego jak wzmocnić ochronę sieci oraz danych. Ta metoda jest kluczowa, aby zapewnić Ci maksymalne bezpieczeństwo i spokój w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Image

Regularne kopie zapasowe

Wykonywanie regularnie kopii zapasowej danych minimalizuje straty w przypadku wystąpienia incydentu. Kopie te powinny być przechowywane na zewnętrznych nośnikach lub w chmurze, aby zapobiec utracie danych w razie awarii systemu. Jeśli jeszcze bardziej chcesz się zabezpieczyć, możesz stosować różne metody kopii zapasowych, takich jak pełne, różnicowe lub przyrostowe.

Nie zapomnij jednak o regularnym testowaniu procesu przywracania danych z kopii. W ten sposób będziesz miał pewność, że dane są bezpieczne i dostępne w przypadku potrzeby. Warto także uwzględnić zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem danych, takie jak mechanizmy weryfikacji czy ograniczenia dostępu do kopii zapasowych.

Monitorowanie i reagowanie na incydenty

W przypadku wystąpienia incydentu liczy się czas. Od tego, jak szybko Twoja firma zareaguje i podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony danych często zależy zasięg szkód. Procedury reagowania na incydenty, takie jak wyciek danych, muszą być ustalone z wyprzedzeniem i znaleźć się w polityce bezpieczeństwa firmy.

By skutecznie monitorować zagrożenia, trzeba zastosować różnorodne narzędzia i techniki monitorowania. Do najczęstszych należą: analiza logów, skanowanie podatności, wykrywanie anomalii czy monitorowanie ruchu sieciowego. Częścią tego procesu powinny też być procedury awaryjne, które określą kroki, jakie trzeba podjąć, by szybko przywrócić prawidłowe funkcjonowanie systemów.

Image

Edukacja pracowników – szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Kluczowym elementem cyberbezpieczeństwa organizacji są jej pracownicy. Każdy z nich powinien być świadomy różnorodnych zagrożeń, takich jak ataki phishingowe, malware czy naruszenie poufności informacji. Ważne by byli świadomi, jakie konsekwencje niesie wyciek danych.

Muszą mieć wiedzę na temat skutków niewłaściwego postępowania z danymi, jak utrata poufności, straty finansowe (każda osoba, która poniosła szkodę ma prawo dostać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę) czy negatywny wpływ na reputację firmy. W tym celu muszą być dobrze przeszkoleni, a dodatkowo szczegółowo znać procedury i polityki bezpieczeństwa danych.

Sprawdź ofertę szkoleń

Uniknięcie ryzyka sytuacji, w której zdarzy się wyciek danych wymaga zarówno przestrzegania odpowiednich procedur jak i wykorzystania narzędzi dostępnych na rynku. Dlatego warto o to zadbać i przygotować się z wyprzedzeniem na ataki hakerskie. Pamiętaj, że ochrona danych jest nie tylko obowiązkiem prawnym, wizerunkowym i finansowym. To jak dbasz o dane klientów, wpływa na zaufanie i reputację Twojej firmy.

Image

Konsekwencje prawne i finansowe

Wyciek danych, szczególnie ten prowadzący do nieuprawnionego ujawnienia danych, to poważne konsekwencje dla firmy. Skutki wycieku danych osobowych mogą doprowadzić Twoją firmę do groźnego kryzysu, a nawet bankructwa. Musisz być świadomy konsekwencji, by skutecznie ochronić dane przetwarzane.

Kary Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Naruszenie bezpieczeństwa podlegających ochronie danych osobowych najczęściej prowadzi do pozwów i kar finansowych nakładanych przez organy państwowe. Także ustawodawstwo Unii Europejskiej zwraca uwagę na konieczność ochrony danych osobowych zobacz: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Według prawa polskiego „Naruszenia przepisów dotyczących następujących kwestii podlegają zgodnie z ust. 2 administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego...”

https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-83-ogolne-warunki-nakladania-administracyjnych-kar-pienieznych

To tylko czubek góry lodowej i problemów, z jakimi będzie musiało zmierzyć się Twoje przedsiębiorstwo w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia. Dlaczego? Ponieważ Twoja firma może też ponieść koszty związane z dochodzeniem i rozpatrywaniem roszczeń od osób, których dane zostały naruszone. A te też mogą być olbrzymie: opłaty za prawników, koszty sądowe i inne wydatki związane z postępowaniami prawno-finansowymi.

W przypadku bardzo poważnych naruszeń danych, takich jak atak ransomware, koszty mogą jeszcze bardziej wzrosnąć. Twoja firma może być zmuszone do zaangażowania ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, specjalistów ds. odzyskiwania danych, a także do ponoszenia kosztów związanych z powiadomieniem klientów i zapewnieniem ochrony przed dalszymi atakami.

Image

Możesz oczywiście minimalizować ryzyko finansowych problemów, na przykład wykupując ubezpieczenie firmy na wypadek naruszenia danych osobowych. Takie ubezpieczenie może chronić przed kosztami związanymi z ewentualnymi karami i roszczeniami od poszkodowanych osób. W przypadku wystąpienia naruszenia danych, ubezpieczyciel pokrywa koszty. Jednak ubezpieczenie to coroczny, wysoki koszt, jaki musi ponosić Twoja firma. Oprócz wysokich kosztów polisy, to pozostawia nierozwiązane ryzyko naruszenia praw.

Konsekwencje wpływu wycieku na reputację firmy

W wyniku wycieku danych nie tylko ryzyko finansowe jest kwestią, o którą powinieneś pomyśleć. Wpływa to na reputację firmy i zaufanie klientów. Ochrona danych jest ważna dla klientów i opinii publicznej. Wyciek danych w przypadku naruszenia prywatności klientów prowadzi do utraty ich zaufania i lojalności. To odbija się na wynikach finansowych firmy.

Dodatkowo, naruszenie ochrony danych może może skutkować utratą obecnych jak i potencjalnych partnerów biznesowych. Brak odpowiednich mechanizmów o ochronie danych może podważyć wiarygodność Twojej firmy w środowisku, a nawet spowodować jej ostracyzm. Przez co możliwości rozwoju biznesu będą ograniczone.

Dostawcy, kontrahenci czy inwestorzy, nawet jeśli wyciek dotyczył danych niezwiązanych z nimi, widzą w tym potencjalne ryzyko dla swojej reputacji i stabilności finansowej. Naturalnym krokiem w takiej sytuacji jest ograniczenie lub nawet zakończenie współpracy z Twoją firmą. W długiej perspektywie może to prowadzić do dużych strat finansowych, utraty konkurencyjności i wpływu na rynek. Odbudowa zaufania i znalezienie nowych partnerów biznesowych po takim incydencie może być trudne i czasochłonne.

Dlatego tak ważne jest zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych i proaktywne zarządzanie ryzykiem naruszenia prywatności.

Image

Podsumowanie

Jeśli chcesz uniknąć skutków wycieku danych, zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych. Szybko i rzetelnie reaguj na ewentualne incydenty. Proaktywne podejścia do ochrony danych jest kluczowe, byś utrzymał zaufanie klientów i podniósł reputację Twojej firmy.

Dlatego ważne jest, aby regularnie dbać o polityki i procedury dotyczące ochrony danych, szkolić pracowników w zakresie świadomości bezpieczeństwa, stosować silne metody uwierzytelniania. Ale to nie wystarczy musisz też skorzystać z zaawansowanych narzędzi do monitorowania i wykrywania zagrożeń i regularnie przeprowadzać audyty bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób ocenisz skuteczność stosowanych środków i wprowadzisz ewentualne ulepszenia.

Tylko tak możesz zapewnić ochronę danych na najwyższym poziomie i minimalizować ryzyko naruszenia prywatności. Zadbaj o bezpieczeństwo danych osobowych swojej firmy i chroń swoich klientów. Umów się na ocenę bezpieczeństwa już dziś!

Wskazówki do wdrażania procedur ochrony danych

 1. Zrozum i zidentyfikuj dane, które posiadasz: Pierwszym krokiem w ochronie danych osobowych jest zrozumienie, jakie dane posiadasz (czego dane dotyczą) i gdzie są przechowywane.

 2. Stwórz politykę ochrony danych: Twoja firma powinna mieć jasno określoną politykę dotyczącą ochrony danych, która obejmuje zasady dotyczące udostępniania, przechowywania, i usuwania danych.

 3. Szkolenia dla pracowników: Wszyscy pracownicy powinni być regularnie szkoleni z zasad ochrony danych. Poinformuj ich o ewentualnych konsekwencjach naruszenia tych zasad.

 4. Zainwestuj w bezpieczne technologie: Stosuj technologie służące do ochrony danych, takie jak szyfrowanie, tworzenie kopii zapasowych i oprogramowanie antywirusowe.

 5. Regularne przeglądy i audyty: Regularnie przeglądaj i oceniaj swoje procedury ochrony danych. To pomoże Ci identyfikować potencjalne luki w bezpieczeństwie i podjąć działania w celu ich usunięcia.

Nie jesteś pewien, czy w Twojej firmie istnieje ryzyko wycieku danych?

Zapraszamy do skorzystania z szybkiego audytu:

 • Security Snapshot to natychmiastowy raport cyberbezpieczeństwa biznesu. Wiesz, co poprawić od razu.

 • Pentesting – wykryjemy luki w zabezpieczeniach, by nie przedarł się haker. Wiesz, jak uszczelnić systemy.

 • Szkolenia z bezpieczeństwa IT – zainwestuj w kadrę, która utrzyma bezpieczeństwo.